Pazar, Mart 07, 2021
Yazı Boyutu

Birden fazla parselde yapılan yapılar tek yapım işi ve tek şantiye şefi olabilir mi?

Bu konu teknik adamlar tarafından tarafından çokça merak edilen, bazen ilgili idareler tarafından eksik değerlendirildiği için hem yapı müteahhitleri açısından, hem de şantiye şefi hizmeti görecek teknik adamlar tarafından mağduriyete yol açacak uygulamalara konu olmuştur. Konuyu yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında incelersek ;

Dayanak 1 :

2 Mart 2019 - 30702 Sayılı Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik ;

Madde 4 - f bendi içeriği : 

"Toplu yapı: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 66 ncı ve 68 inci maddelerinde tanımlanan yapıyı ifade eder."

Madde 9 - f bendi içeriği : 

"İlgili idarenin görevleri şunlardır ;
f) Toplu yapı niteliğindeki ve ana yapı eklentisi tarzındaki işleri belirleyerek e-Şantiye Şefi sisteminde gerekli gruplandırma ve kayıtları yapar."

Dayanak 2 :

Kat Mülkiyet Kanunu Madde 66 ilgili kısım ;

"Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder. Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır."

Madde 68 ilgili kısım ;

"Toplu yapılarda; yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kullanılış amaç ve şekilleri, toplu yapı kapsamındaki parsel veya parsellerin tamamını kapsayacak şekilde, bir bütün olarak ilgili makamlarca onaylanmış imar plânı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış vaziyet plânında ve projelerde belirtilir."

Dayanak 3 :

08.03.2012 tarihli Valiliklere gönderilmiş B.09.0.MHG.0.11.00.00.335.05.02.497 sayılı yazı içeriğinde ;
"c)Tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olan yapılarda birden fazla bina-blok söz konusu olsa bile, bunların tek bir yapı olarak dikkate alınması gerektiği,"

belirtilmiştir.

Sonuç : 

Şantiye şefliği yönetmeliği Toplu Yapının gruplandırılarak girilmesi gerektiğini belirtmekte, bu konuda ilgili idareyi görevlendirmekte ve toplu yapıyı da Kat Mülkiyet Kanununda tariflemektedir. Kat mülkiyet Kanunu komşu parselleri toplu yapı olarak tariflemekte, ancak bunun vaziyet planı ile projede gösterilmesini istemektedir. Bu durumda Mimari Projede bir müteahhide ait ve mimari tasarımında vaziyet planı ile toplu olarak gösterilecek komşu parsellerde imar edilecek yapılarda ilgili idarenin ruhsat işlemleri esnasında toplulaştırma yapılarak tek yapım işi olarak kabul edilebilmesi gerekmektedir. Bu konuda en eski yazı olan Çevre Şehircilik yazısı (Dayanak 3) bu işin en başında kuralı koymuştur. Son çıkan Şantiye Şefi yönetmeliğinde açıkça belirtilmese de toplu yapının tanımı ile görevi ilgili idareye vermektedir.

Mesleki Yazılarım ve Yazılım Dünyası - Mevzuata Dair

Sweet Home 3D ile Kat Planlarını Özgürce Çiz

Sweet Home 3D yazılımı ile tam olarak ne zaman tanıştığımı hatırlamıyorum. Ama herhalde 7-8 sene geçmiştir. Eğer kat planları çizmek istiyorsanız ve bunu tamamen özgür ve ücretsiz yapmak istiyorsanız doğru adrestesiniz.

Mesleki Yazılarım ve Yazılım Dünyası - Özgür Yazılım Dünyası

Kısa Kolon Etkisi ve Gereksiz Yere Yıkılan Yapılar

Hesapta öngörülen kolon boyu, dolgu duvarında - bodrum perdelerinde açılan pencere boşluğu ya da hesapta dikkate alınmayan enleme mesnetler dolayısıyla kısalabilir (Merdiven bağlantısı, vs...). Bu durumda kolon kesme kuvveti kolon boyundaki kısalmaya bağlı olarak artmaktadır. 1 Ekim 1995 Dinar, 17 Ağustos Gölcük, Erzincan vs... depremlerinde

Mesleki Yazılarım ve Yazılım Dünyası - Betonarme Yapılar

Güçlendirme Nedir ve Güçlendirme Kararı Hangi Kriterler İle Alınır?

Hasarlı yada hasarsız yapıların üzerinde taşımakta olduğu ve muhtemel servis süresi boyunca üzerine etkiyebilecek deprem, rüzgar gibi yüklere karşı performaslarının arttırılması amacıyla ile yapılan müdahelelere "yapı güçlendirmesi" denilmektedir. Ülkemiz bu konuda yaşadığımız acı tecrübelerden dolayı

Mesleki Yazılarım ve Yazılım Dünyası - Betonarme Yapılar

Güçlendirme Projelerinde Beton Elastisite Modülünün Tayini

Güçlendirme projesi yapmak niyetine giren meslektaşların genellikle çıkmazına düştükleri ilk konu elastisite modülünün tayinidir. İnternette yaptığım araştırmalarda veya güçlendirme ile ilgili kaynaklarda bu konunun pek üzerinde durulmamış. Bildiğimiz standartlarda yani örneğin C14, C16, C20, C30, C40 gibi beton standardları için

Mesleki Yazılarım ve Yazılım Dünyası - Betonarme Yapılar

Bricscad Çizim Programı Değerlendirme Sonuçları


Bricscad Çizim ProgramıUzun yıllardan beri bir çok farklı cad ve çizim (autocad(*), 4m-intellicad(*), progecad(intellicad(*)), doublecad, megacad, bricscad, sweethome3d, vs...) yazılımını merakımdan dolayı kullandığım için performansları konusunda fikir sahibi olduğumu düşünüyorum. Buradan yola çıkarak Bricscad ile ilgili yaşadığım deneyimi sizlere aktarmak istedim.

Mesleki Yazılarım ve Yazılım Dünyası - Özgür Yazılım Dünyası

Sayfa 1 - 3

Başlangıç
Önceki
1